Kalmar läns kustvattenkommitté

Från och med 2012 redovisar vi alla mätdata i en fil. Det går inte att ladda ner ett enstaka mätresultat.

Kommentarer till senaste mätningarna, november 2015

Under november provtogs referensstationerna.

Syresättningen var god på båda två och inga anmärkningsvärda halter noterades för säsongen.

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

.

Karta med mätpunkter

Resultat hydrografiVälj år
Välj station
Välj presentation