Kalmar läns kustvattenkommitté

Karta med mätpunkter

Resultaten redovisas för tungmetallanalyser i blåmusslor och blåstång under flera år.

Provtagning av sediment för analys av tungmetaller redovisas enbart för 2013.

Resultaten redovisas dels som halter i tabellform eller i figur och dels som klassade värden i en kartbild. Klassningen är utförd enligt metod angiven i "Bedömningsgrunder för miljökvalitet" (Naturvårdsverket 1999).

Resultat miljögifterVälj år
Välj organism
Välj presentation