Kalmar läns kustvattenkommitté

Bottenfauna - Mätprogram Skriv ut E-postadress

Syfte och mål

Syftet med denna undersökning är att kunna redovisa om och på vilket sätt sammansättningen av de bottenlevande djuren förändras. Undersökningen skall  kunna ge signaler om långsiktiga förändringar till följd av t ex övergödning.

 

Provtagning av bottenfauna genomförs på 31 stationer längs Kalmar läns kust. Det finns stationer såväl inne i vikar och fjärdar som ute i Kalmarsund.
I skyddade lägen och på stora djup ansamlas (ackumuleras) organiskt material och det är på dessa platser som man snabbast
ser effekter av förändrad föroreningsbelastning.Flertalet stationer ligger därför på sk ackumulationsbottnar i anslutning till utsläpp.
Samma station har i många fall provtagits årligen ända sedan början av 80-talet.Långa provtagningsserier är en förutsättning för att kunna studera förändringar.

Undersökningar av bottenfauna utförs på våren eller försommaren, varje  år på referenstationerna och vartannat år på övriga stationer.

Station Djup Bottentyp Provtagen sedan
Ref M4S4 14,9 Gyttja 1982
Ref M3S3 16,2 Gyttja 1982
V14MS 18,5 Gyttja 1982
FB2MS 7,2 Gyttja 1982
FB1M 2,1 Gyttja 1983
O8MS 17,1 Gyttja 1983
O6MS 11,3 Gyttja 1982
Ref M2S2 12,8 Sand 1981
MBY12MS 40,5 Gyttja 1993
MBY8MS 18,8 Gyttja 1993
MB4MS 16,9 Gyttja 1991
MB17MS 21,9 Sand 1991
MB16MS 15,5 Sand 1993
MB230MS 15,9 Sand 1991
MB3VMS 7,2 Gyttja 1991
M4MS 4,1 Gyttja 1982
M6MS 7,4 Gyttja 1982
M8MS 11,5 Gyttja 1982
B6MS 19,5 Sand 1982
K18M 1,9 Gyttja 1989
Ml2M 11,2 Sand 1981
K7MS 8,2 Gyttja 1994
K13M 1,1 Gyttja 1982
K14MS 1,4 Gyttja 1982
K15MV 3,1 Gyttja 1982
K8MS 11,6 Gyttja 1981
K10MS 15,5 Gyttja 1981
K11MV 12,2 Gyttja 1981
Ml3M 16,5 Sand 1981
T1M 5,2 Sand 1982
Ref M1S1 20,5 Sand 1982
 

 

Senast uppdaterad 2013-09-19 12:41