Kalmar läns kustvattenkommitté

Välkommen Skriv ut E-postadress

 

Kalmar läns kust är unik

Knappast någon annan del av Sverige har en kust med så varierad karaktär, och det gäller både under och över ytan. Varje art och miljö har här sin roll, och är viktiga för att ekosystemet ska fungera i balans. Kustmiljön är en tillgång för oss ur många aspekter.

 

Kalmar läns kustvattenkommitté

Kalmar läns kustvattenkommittée, som är en sammanslutning av kommuner, vattenvårdsförbund och företag, värnar kustmiljön och vattenkvaliteten. Genom att finansiera och samordna årlig övervakning bidrar vi till att följa tillståndet i vårt kustvatten.

 

 

Senast uppdaterad 2013-09-04 14:43