Kalmar läns kustvattenkommitté

Kustvattenkommittén Skriv ut E-postadress

Kalmar läns kustvattenkommitté ansvarar för
den samordnade kustvattenkontrollen i Kalmar län.

Enligt miljöbalken ska företag och kommuner, som gör
utsläpp i miljön, själva kontrollera effekterna av sina utsläpp.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för större utsläpp och ska
se till att kontrollerna görs.

Kustvattenkommitténs kansli finns på Regionförbundet Kalmar Län

 

 

I Kalmar län har de sju kustkommunerna och sju av de större företagen utmed kusten bildat en egen organisation,  Kalmar läns kustvattenkommitté, för att samordna kontrollen   och få en helhetsbild av miljösituationen i kustvattnet.  Sedan början av 1970-talet har regelbundna provtagningar gjorts och från mitten av 1980-talet har kustvattenkommittén samordnat arbetet. Det innebär bl a att vart sjätte år upphandla entreprenör för provtagningar, analyser och redovisningar. 

2015 - 2017 utförs mätningarna av
   Linnéuniversitetet
   Calluna AB
   Toxicon AB
 

Senast uppdaterad 2015-06-02 12:38