Kalmar läns kustvattenkommitté

Karta med mätpunkter

Fiskundersökning - Mätprogram Skriv ut E-postadress

Provfisken - Variabler

Vattentemperatur i ytan °C
Vindriktning i grader
Vindstyrka m/s
Lufttryck mm Hg
Vattenstånd dm
Siktdjup dm
Vattentemperatur vid redskap °C
Fångst per fiskeansträngning antal/nät och fisketillfälle
Fisklängd cm
Fiskvikt kg/art och nät
Totallängd hos abborre mm
Somatisk vikt hos abborre g (vikt exkl tarmar och könsorgan)
Ålder hos abborre år
Årlig längdökning hos abborre mm

Provtagningsfrekvens

Sektion
Lokalt namn
Antal stationer
Antal fisken/år
MB 1F
Vållö
6
6
MB2 F
Svartö
6
6
MB3 F
Ödängla
6
6
MB4 F
Björnö
6
6
Ref 1 MBF
Vinö
6
6
 

Fysiologi och reproduktionskontroll hos tånglake

Längd mm
Kroppsvikt g
Kön
Könsstadium
Gonadvikt g
Gonadsomatiskt index (könsorganets andel av kroppsvikten)
Levervikt g
Leversomatiskt index (leverns andel av kroppsvikten)
Konditionsfaktor (kroppsviktens förhållande till längden)
Erod-aktivitet (enzymatiskt mått på stress av miljögifter)
Hematokrit
Antal vita blodceller
Koncentration av joner i blodplasma
Muskelglykogen
Porfyrin
DNA-addukter
Hormonellt aktiva substanser
Leverglykogen
Hartssyrol och steroler i galla
Könskvot hos yngel
Antal yngel per hona
Ynglens längd mm
Antal missbildade yngel per hona
Antal döda yngel per hona
Antal yngel med försämrad tillväxt

Provtagningsfrekvens

Sektion
Lokalt namn
Antal fiskar för
fysiologisk provtagning/år
Antal fiskar för
reproduktions-kontroll/år
MB2 F
Gåsö
25
 
MB3 F
Svartingskär
25
50
MB4 F
Y Långskär
25
50
MB5 F
Slakmöre
25
 
MB6 F
Taktö
25
50
Ref 1 MBf
Marsö
25
50
 

 

Senast uppdaterad 2011-05-26 12:53