Kalmar läns kustvattenkommitté

Växtsamhällen - Metoder Skriv ut E-postadress

Växtsamhällen i Kalmar län undersöks av tre dykare med
snabbgående båt. Dessa gör observationer och filmar på
fasta stationer som besöks varje år. Undersökning av
algprofiler utförs i september och oktober medan
ålgräsundersökningarna utförs en månad tidigare.

Algundersökningar sker efter en modifierad variant av
Naturvårdsverkets riktlinjer (BIN V R112) och för mer
detaljerad beskrivning hänvisas till dessa.

Vid de 28 ordinarie algprofilerna utförs studierna längs
ett utlagt måttband. Olika algarters täckning (i %) noteras
kontinuerligt längs profilen. Speciellt tångens täckning och
djuputbredning noteras noga. Dess djupast växande planta
och tångbältets nedre och övre gräns bestäm liksom
förekomsten av skador och nyrekrytering.
Tångbälte definieras som den gräns där tången
täcker 25% eller mer av bottenytan.

Ålgrässtudierna på varje station genomförs i tre rutor
om 10x10 m. Täckning av olika växtarter inom rutan
uppskattas och i en av rutorna räknas antalet skott inom
tio utslumpade smårutor (25x25 cm). På varje station
bestäms också ålgräsets djuputbredning.

 

Parametrar Enhet
exponeringsgrad 3-gradig skala
profilens riktning grader
bottenlutning grader
bottensubstrat typ och täckning i %
nedslamning 3-gradig skala
nyrekrytering av tång 3-gradig skala
betning 3-gradig skala
andra skador  
övre gräns för tångbälte m
nedre gräns för tångbälte m
nedre gräns för tångplantor m
övre och nedre gräns för rödalger m
övre och nedre gräns för grönalger m
täckningsgrad för olika växter 7-gradig %-skala kontinuerligt i hela profilen (1, 5, 10, 25, 50, 75 och 100%)
lösliggande tång 7-gradig %-skala kontinuerligt i hela profilen (1, 5, 10, 25, 50, 75 och 100%)
täckningsgrad för blåmusslor 7-gradig %-skala kontinuerligt i hela profilen (1, 5, 10, 25, 50, 75 och 100%)