Kalmar läns kustvattenkommitté

Växtsamhällen - Mätprogram Skriv ut E-postadress

Syfte och mål

Under 2001-2006 besöktes totalt 95 algstationer i Kalmar län genom
 dykning. Av dessa är 28 ordinarie stationer som undersökts årligen
sedan 1991 och 12 av dessa har undersökts sedan den samordnade
 provtagningen inleddes 1984. De övriga 67 är extrastationer som ska
 ge ett bättre underlag för att bedöma om förändringar på de 28
 ordinarie stationerna är allmängiltiga. Det finns stationer såväl inne
i vikar och fjärdar som ute i Kalmarsund. Långa provtagningsserier
 är en förutsättning för att kunna studera förändringar.

Ålgräs

Under 2001-2006 besöktes 5 stationer runt Öland för studier av ålgräs
 på sandbottnar. Undersökningarna gjordes av dykare i augusti/september.
 Ålgräsundersökningar har tidigare inte genomförts inom det samordnade
 kontrollprogrammet för Kalmar län och det saknas därmed
 äldre data för jämförelser.

 

Station Läge Djup(m) Besökt sedan
RefH4Me4 Göklabben V-sida 11,2 1984
V15H Lusärna N udde 3,7 1984
V16H Ö Korpholmen O-sida 10,3 1984
V17H Krokö V udde 8,2 1984
RefH3 Kälmö V-sida >11,8 1984
OKG1H ö S Enudden (S udden) 10 1989
OKG2H Simpevarps udde >6,7 1989
OKG3H St Rönnen N-sida 12 1991
FB3H ö S Grytsholmen 6 1984
O10H S Bergholmen V udde 10,5 1984
O14H Tällskär O-sida 9,4 1984
O12H ö S Tjudö (S-sidan) 6,9 1984
MB3HI Kungsholmen S udde 3,1 1991
MB4I St Sillekrok N-sida 4,8 1991
MB5HI Gåsö N-sida 5,4 1991
MB6H Gåsö S-sida 1,8 1991
MB8I Vargeskär O-sida 1,8 1991
MB9HI Soleskär N-sida 3,9 1991
MB10I Svartingskär N-sida >2,7 1991
MB11I Busken S-sida 1,3 1991
MB12HI Ekö O-sida 3,2 1991
MB15I St Svartören O-sida 5,7 1991
MB16H Utterskär NV-sida 1,8 1991
MlB1H Bröttorpsören >10,5 1989
RefH2Me2 Revsuddens S-sida 2,6 1984
K16H Skallö N-sida 3,3 1984
K17HMe V Stensö 2,3 1984
RefH1 Kårö Kl 5,1 1984
 

 

Senast uppdaterad 2013-09-19 12:49