Kalmar läns kustvattenkommitté

Från och med 2012 redovisar vi alla mätdata i en fil. Det går inte att ladda ner ett enstaka mätresultat.

Kommentarer till senaste mätningarna

I maj är det "den lilla provtagningen" med endast provtagningar på referensstationer.

Syreförhållandena var goda (om än sämre än föregående provtagning) och siktdjupet var stort på båda lokalerna. Liksom föregående provtagning var halterna av nitrat- och nitritkväve mycket låga vilket är normalt i vårblomningens slutskede.

Inga anmärkningsvärda data för säsongen noterades.

 

.

Karta med mätpunkter

Resultat hydrografiVälj år
Välj station
Välj presentation