Kalmar läns kustvattenkommitté

Från och med 2012 redovisar vi alla mätdata i en fil. Det går inte att ladda ner ett enstaka mätresultat.

Kommentarer till senaste mätningarna

Juli präglades av svaga vindar och varma temperaturer vilket generellt gynnar cyanobakterietillväxt.

Området uppvisade på flera håll kraftiga blomningsstråk. Högst klorofyllvärden uppvisades på stationerna O3-V och M1-V. M1-V, som är en station långt inne i en vik, uppvisade hela 44 µg/l. Siffran håller på att dubbelkollas av labbet.

Majoriteten av stationer uppvisade låga halter av oorganiska kväveföreningar vilket är att vänta, men då fosfatförrådet ännu inte tagit slut kan man vänta sig fortsatt cyanobakterieblomning om vädret håller i sig.

Flera stationer uppvisade låga till mycket låga syrehalter i bottenvattnet. Halterna var i synnerhet låga på stationerna V6-VMS, V1-V, V3-V och V22-V.

I övrigt inget anmärkningsvärt.

 

.

Karta med mätpunkter

Resultat hydrografiVälj år
Välj station
Välj presentation