Kalmar läns kustvattenkommitté

Från och med 2012 redovisar vi alla mätdata i en fil. Det går inte att ladda ner ett enstaka mätresultat.

Kommentarer till senaste mätningarna

I november tas endast de två referensstationerna Ref M1V1 och Ref V2.

Samtliga resultat visar på att vattenmassan nu är relativt homogen, likvärdiga halter och temperaturer råder i yt- och bottenvattnet. Syresättningen var god och inga anmärkningsvärda data noterades.

 

.

Karta med mätpunkter

Resultat hydrografiVälj år
Välj station
Välj presentation