Kalmar läns kustvattenkommitté

Från och med 2012 redovisar vi alla mätdata i en fil. Det går inte att ladda ner ett enstaka mätresultat.

Kommentarer till senaste mätningarna, mars 2015

Vid den lilla provtagningen av två referensstationer, som utfördes i mars, noterades inga anmärkningsvärda data. Syresituationen var god och inga halter avvek från det normala.

 

 

.

Karta med mätpunkter

Resultat hydrografiVälj år
Välj station
Välj presentation