Kalmar läns kustvattenkommitté

Från och med 2012 redovisar vi alla mätdata i en fil. Det går inte att ladda ner ett enstaka mätresultat.

Kommentarer till senaste mätningarna

Sommaren är nu över. Klorofyllnivåerna har drastiskt sjunkit från de höga värden som noterades i augusti, vilket indikerar att den intensiva tillväxtprioden av växtplankton nu tagit slut. Näringsämneshalterna var högre i bottenvattnet än i ytvattnet, vilket är normalt för säsongen.

Syrenivåerna var, liksom väntat, relativt låga i bottenvattnet. Dock ej alarmerande låga

 

.

Karta med mätpunkter

Resultat hydrografiVälj år
Välj station
Välj presentation